Кафедра анатомії людини,клінічної анатомії та оперативної хірургії

Відповідно до наказу Ректора ДДМУ з 18.10.2021 вводиться дистанційна форма навчання для ВСІХ студентів університету!

Безпосередньо на веб-сторінці Вашої спеціальзації розміщені посилання на практичні онлайн-заняття згідно розкладу!

Залишайтесь здоровими!

According to the order of the Rector of DSMU from 18.10.21 the distance form of education for ALL students of university is entered!!!

Links to practical online-classes you can find on the page of your specialisation!

Stay healthy!!!

Правила роботи та дотримання заходів безпеки на період карантину на кафедрі анатомії людини , клінічної анатомії та оперативної хіругії:

1. Працівники кафедри та студенти з симптомами ГРВІ та підвищенною температурою не допускаються до роботи та навчального процесу(у разі виникнення симптомів-повідомити керівництво та викладача);

2. Наявність засобів індивідуального захисту у працівників кафедри(мед.маска,санітайзер);

3. Наявність дезинфікуючих засобів для рук в кожній аудиторії;

4. Вхід студентів до навчальних приміщень дозволяється тільки при наявності захисної маски;

5. Дотримання дистанції 1,5 м між студентами;

6. Обмежити пересування студентами приміщень;

7. Провітрювання навчальних приміщень після кожного заняття.

Rules of work and observance of safety measures for the period of quarantine at the Department of Human Anatomy and Operative Surgery:

1. Employees of the department and students ,which have a cold and fever are not allowed to work and study (in case of symptoms, notify management and teacher);

2. Availability of personal protective equipment for employees of the department (medical mask, sanitizer);

3. Students are allowed to enter the classrooms only in the presence of a protective mask;

4. Observance of distance of 1,5 m between students;

5. Restrict students' movement of premises;

6. Ventilation of educational premises after each lesson.

7. Availability of hand sanitizers in each classroom;