Кафедра анатомії людини,клінічної анатомії та оперативної хірургії

Правила роботи та дотримання заходів безпеки на період карантину на кафедрі анатомії людини , клінічної анатомії та оперативної хіругії:

1. Працівники кафедри та студенти з симптомами ГРВІ та підвищенною температурою не допускаються до роботи та навчального процесу(у разі виникнення симптомів-повідомити керівництво та викладача);

2. Наявність засобів індивідуального захисту у працівників кафедри(мед.маска,санітайзер);

3. Наявність дезинфікуючих засобів для рук в кожній аудиторії;

4. Вхід студентів до навчальних приміщень дозволяється тільки при наявності захисної маски;

5. Дотримання дистанції 1,5 м між студентами;

6. Обмежити пересування студентами приміщень;

7. Провітрювання навчальних приміщень після кожного заняття.

Rules of work and observance of safety measures for the period of quarantine at the Department of Human Anatomy and Operative Surgery:

1. Employees of the department and students ,which have a cold and fever are not allowed to work and study (in case of symptoms, notify management and teacher);

2. Availability of personal protective equipment for employees of the department (medical mask, sanitizer);

3. Students are allowed to enter the classrooms only in the presence of a protective mask;

4. Observance of distance of 1,5 m between students;

5. Restrict students' movement of premises;

6. Ventilation of educational premises after each lesson.

7. Availability of hand sanitizers in each classroom;


кафедри анатомії людини,клінічної анатомії та оперативної хірургії