Новини

19.10.22 пройшло онлайн-засідання СНТ на тему "Органи чуття.Черепні нерви". Студенти 1го курсу медичного факультету виступили з докладами.

В умовах воєнного стану, з 1 вересня 2022 року, розпочався новий навчальний рік 2022-2023.

Незважаючи на це,студенти Дніпровського державного медичного університету приступили до занять за змішаною формою організації освітнього процесу,згідно з наказом 95-ОД від 29.08.22р,що передбачає аудиторний та онлайн формати за вибором здобувачів освіти з відпрацюванням практичної частини занять протягом навчального року.

На фото студенти 2го курсу медичного факультету на практичному занятті з анатомії людини на кафедрі анатомії людини,клінічної анатомії та оперативної хірургії: