Колектив кафедри

Нефьодова Олена Олександрівна

Завідуюча кафедри, доктор медичних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації "Формування внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини в пренатальному онтогенезі".

Тема докторської дисертації "Морфогенез ефектів ізольованого впливу ацетату свинцю і його комбінованої дії з цитратами металів на ембріогенез і розвиток серця щурів" (анатомо-експериментальне дослідження). 14.03.01. - Нормальна анатомія.

Кошарний Володимир Виталійович

Доктор мед. наук, професор кафедри.

Bідповідальний за навчальний процес з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія".

Квятковська Тетяна Олександрівна

Доктор мед.наук, професор. Відповідальна за наукову роботу кафедри та роботу наукового студентського гуртка.

Тема кандидатської дисертації "Морфологічний і функціональний стан нирок і верхніх сечових шляхів після уретероцистонеостомії".

Тема докторської дисертації "Клініко-експериментальне обгрунтування патогенетичного лікування порушень уродинаміки верхніх сечових шляхів".

Довгаль Геннадій Володимирович

Доктор медичних наук, професор.

Абдул-Огли Лариса Володимирівна

Доктор медичних наук, професор.


Кушнарьова Катерина Анатоліївна

Кандидат мед.наук, доцент кафедри.

Тема дисертації : "Морфологiчнi особливостi кровопостачання яєчників на этапах онтогенезу та пiсля деяких хiрургiчних втручань."

Відповідальна за методичну роботу кафедри з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія".


Козловська Олександра Григоріївна

Кандидат біолог.наук, доцент.

Профорг кафедри.

Кузнецова Ольга Всеволодовна

Кандидат біолог.наук, доцент кафедри.


Тема дисертації : "Фітоценотичні особливості газонів та травостоїв газонного типу урбанізованих екосистем (на прикладі м. Дніпропетровськ)".


Відповідальна за навчальний процес з дисципліни "Анатомія людини".


Шевченко Інна Володимирівна

Кандидат мед.наук, доцент кафедри

Крамар Світлана Борисівна

Кандидат біологічних наук, доцент

Тема дисертації : "Розвиток скорочувального апарату серця та системи його енергозабеспечення у порівняльно-анатомічному аспекті"

Жаріков Микола Юрійович

Кандидит медичних наук,доцент

Рутгайзер Вікторія Георгіївна

Доктор філософії з медицини, викладач кафедри

Тема дисертації : "Морфологічні зміни міокарда при дії електромагнітного випромінювання у нормі та після тиреоїдектомії"Гальперін Олександр Ігорович

Доктор філософії з медицини, викладач кафедри


Шарапова Олена Миколаївна

Кандидат мед.наук, викладач кафедри


Козловська Ганна Олексіївна

Кандидат медичних наук,викладач кафедри.

Тема дисертації: " Морфофункціональні особливості розвитку та будови клапанів аорти та легеневого стовбуру в онтогенезі".

Секретар кафедральних засідань.

Грузд Владислава Володимирівна

Викладач кафедри, аспірант.

Тема запланової дисертації : " Динаміка морфологічних змін яєчок щурів при хронічному впливі кадмію хлориду та за умов корекції ".

Відповідальна за сайт кафедри.


Шевченко Олена Олександрівна

Викладач кафедри, аспірант.

Тема запланової дисертації : "Морфологічні зміни кісток щурів при ізольованому введені хлориду кадмію та його комбінації з сукцинатами металів на кісткову систему щурів (анатомо-експериментальне дослідження)".Придиус Ірина Олександрівна

Викладач кафедри

Демиденко Юлія Вікторівна

Викладач кафедри

Фролова Ганна Михайлівна

Викладач кафедри

Ковальчук Анастасія Олександрівна

Викладач кафедри

Савочкіна Марія Володимирівна

Викладач кафедри

Мальчугін Роман Костянтинович

Викладач кафедри

Рогозна Марина Адольфовна

Старший лаборант

Павлова Маргарита Леонидівна

Лаборант

Стасюк Алла

Лаборант

Тьотушкіна Наталія Геннадіївна

Лаборант

Малиновська Людмила Анатоліївна

Лаборант