Колектив кафедри

Нефьодова Олена Олександрівна

Виконуюча обовязки завідуючої кафедри, доктор медичних наук, професор.

Тема кандидатської дисертації "Формування внутрішнього рельєфу шлуночків серця людини в пренатальному онтогенезі".

Тема докторської дисертації "Морфогенез ефектів ізольованого впливу ацетату свинцю і його комбінованої дії з цитратами металів на ембріогенез і розвиток серця щурів" (анатомо-експериментальне дослідження). 14.03.01. - Нормальна анатомія

Кошарний Володимир Виталійович

Доктор мед. наук, професор кафедри, відповідальний за навчальний процес з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія"

Квятковська Тетяна Олександрівна

Доктор мед.наук, професор. Відповідальна за наукову роботу кафедри та роботу наукового студентського гуртка

Тема кандидатської дисертації "Морфологічний і функціональний стан нирок і верхніх сечових шляхів після уретероцистонеостомії"

Тема докторської дисертації "Клініко-експериментальне обгрунтування патогенетичного лікування порушень уродинаміки верхніх сечових шляхів"

Довгаль Геннадій Володимирович

Доктор медичних наук,професор

Абдул-Огли Лариса Володимирівна

Доктор медичних наук,професорКушнарьова Катерина Анатоліївна

Кандидат мед.наук, доцент кафедри. Відповідальна за методичну роботу кафедри з дисципліни "Клінічна анатомія і оперативна хірургія"

Козловська Олександра Григоріївна

Кандидат біолог.наук, доцент, профорг кафедри

Кузнецова Ольга Всеволодовна

Кандидат біолог.наук, доцент. Відповідальна за навчальний процес з дисципліни "Анатомія людини"

Шевченко Інна Володимирівна

Кандидат мед.наук, доцент кафедри

Крамар Світлана Борисівна

Кандидат біологічних наук,доцент

Жаріков Микола Юрійович

Кандидит медичних наук,доцент

Рутгайзер Вікторія Георгіївна

Доктор філософії з медицини, викладач


Гальперін Олександр Ігорович

Доктор філософії з медицини, викладачШарапова Олена Миколаївна

Кандидат мед.наук, викладач


Козловська Ганна Олексіївна

Кандидат медичних наук,викладач

Секретар кафедральних засідань

Демиденко Юлія Вікторівна

Викладач

Придиус Ірина Олександрівна

Викладач

Грузд Владислава Володимирівна

Викладач

Фролова Ганна Михайлівна

Викладач

Шевченко Олена Олександрівна

Викладач

Ковальчук Анастасія Олександрівна

Викладач

Савочкіна Марія Володимирівна

Викладач

Мальчугін Роман Костянтинович

Викладач

Рогозна Марина Адольфовна

Старший лаборант

Павлова Маргарита Леонидовна

Лаборант

Стасюк Алла

Лаборант

Тьотушкіна Наталія Геннадіївна

Лаборант

Малиновська Людмила Анатоліївна

Лаборант