Бібліотека

Література

а) навчальна (основна і додаткова)

1. Головацький А. С. Анатомія людини. В 3-х томах / Головацький А. С., Черкасов В. Г., Сапін М. Р., Федонюк Я. І. - М. : Медицина, 2006-2009.

2. Анатомия человека. Учебник для стоматологических факультетов медицинских вузов. 4-е изд. Под ред. Л.Л. Колесникова, С.С. Михайлова 2008. - 816 с.

3. Синельников Р. Д. Атлас анатомии человека. В 4-х томах / Синельников Р. Д. – М. : Медицина, 1991.

4. Ковешніков В. Г. Анатомія людини. В 3-х томах / Ковешніков В. Г.- М. : Медицина, 2005-2008.

5. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Ф. Неттер – Львів: Видавничий дім Наутілус, 2004. – 592 с.

6. Привес М. Г. Анатомия человека / Привес М. Г. Лысенков Н. К., Бушкович В. И. - Гиппократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720 с.

7. Соботта Й. Атлас анатомії людини : у 2 томах. / Переробка та ред. В. Г. Черкасова. Пер.з нім. О. І.Ковальчука. - Київ: Український медичний вісник, 2009. - Т. 1, 2.

8. Стебельский С.Е., Маковецкий В.Д., Стефановская Т.П. Анатомія судинної і периферичний нервової систем людини, Київ. - 1984.

9. Анатомія судинної системи. Атлас схем / Козлов В.О., Стебельський С. Є., Маковецький В. Д., Федонюк Я. І. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. – 160 с.

10. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти). Черкасов В. Г. Бобрик І. І., Гумінський Ю. Й., Ковальчук О. І. / За ред. В. Г. Черкасова. - Вінниця: Нова Книга, 2010. - 392 с.

б) методична

1. Інформаційні ресурси сайту кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії http://dsma.dp.ua

б) інформаційні ресурси

2. Бази тестів «Крок-1».

4. Медична електронна бібліотека книг по анатомії. http://meduniver.com/Medical/Book/

5.Медичний портал Meduniver, розділ «Анатомія людини». http://meduniver.com/Medical/Anatom/