Історія кафедри


Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії була заснована в 1918 р. Першим її завідувачем був професор Я.М. Должанський, який одночасно очолював і факультетську хірургічну клініку. У 1920-1921 рр. кафедрою завідував за сумісництвом професор М.М. Тростанецький. У ті часи штат кафедри складали 2 асистенти і 2 лаборанти.

У 1922-1923 рр. кафедру очолював видатний учений хірург професор О.О. Абражанов, який займався проблемами відновної хірургії, хірургічного лікування захворювань опорно-рухового апарату. Він заснував експериментальну операційну, ввів навчальні операції на тваринах та створив студентський гурток. Анатомічний музей кафедри носить його ім´я.

З 1924 р. головним науковим напрямом кафедри стало вивчення індивідуальних форм мінливості судинної системи під керівництвом професора В.В. Москаленка, який в 1924-1934 рр. очолював кафедру і був учнем засновника вчення про типову анатомію В.М. Шевкуненка. Іншими науковими напрямами були вивчення клітковинних просторів таза і розробка реконструктивних операцій при патології опорно-рухового апарату. Професор В.В. Москаленко був співавтором тритомного керівництва «курс оперативної хірургії» за редакцією професора В.М. Шевкуненка (1931) та тритомного керівництва з анатомії людини за редакцією професора В.П. Воробйова (1931).З 1934 р. по 1954 р. кафедру очолював професор Я.А. Ротенберг, який успішно розвивав традиції школи В.М. Шевкуненка. Наукова робота кафедри була спрямована на вивчення особливостей будови судинної системи.З 1954 р. по 1958 р. кафедрою завідував учень професора П.О. Герцена професор П.Я. Ільченко, який займався розробкою реконструктивних операцій опорно-рухового апарату та вивченням шляхів розповсюдження запальних процесів. Були розроблені нові способи ампутації стегна і гомілки, запропоновано пристрій для транспортування постраждалих у шахті.

З 1958 р. співробітники кафедри продовжили вивчення мінливості артеріальної і венозної системи, переважно сечостатевих органів, під керівництвом професора М.Ю. Демко, який очолював кафедру з 1958 р. по 1972 р. Під час війни М.Ю. Демко був учасником партизанського руху, хірургом медсанбату та евакогоспіталей. Іншими науковими напрямками було дослідження морфофункціональних змін консервованих органів і тканин, механізмів опущення яєчка. Був започаткований кафедральний анатомічний музей. Співробітниками кафедри були професор М.М. Гриньов, доценти В.М. Іванов, Є.Х. Чернявський, асистенти к. мед. н. М.М. Скороход, В.В. Чернєв, М.Ф. Капустян. З 1972 р. по 1982 р. кафедрою керував доцент Є.Х. Чернявський. У цей період основним науковим напрямом кафедри було вивчення варіантів сегментарного кровопостачання паренхіматозних органів та обгрунтування їх сегментарних резекцій.


З 1982 р. по 2006 р. кафедрою завідувала заслужений працівник народної освіти України, декан І медичного факультету професор Е.Г. Топка, яка сформувала новий напрям в науково-дослідній роботі – розробка органозберігаючих операцій з використанням СО2-лазерного скальпеля. Кафедру було оснащено новітнім устаткуванням і апаратами та відбулося створення кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії з клінічним курсом оперативної хірургії. Виконувалися госпрозрахункові теми з впливу електромагнітного поля на організм людини, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації в регіоні.Іншим напрямом наукових інтересів під керівництвом професора кафедри Т.О. Квятковської було дослідження анатомо-сонографічних співставлень та допплерографії судин органів сечової системи, морфофункціональних механізмів сечовивідної функції верхніх і нижніх сечових шляхів з розробкою вітчизняного урофлоуметра та уродинамічної системи.

У цей час на кафедрі працювали доценти Н.І. Забарна, Г.В. Олейніков, І.Н. Малишкін, кандидати медичних наук І.В. Корпусенко, Ю.В. Мамрак, В.І. Великородний, В.О. Золотар, О.А. Суховерша, Д.Ф. Лохнін, О.М. Шарапова, К.А. Кушнарьова, С.В. Козлов. З 2007 р. по 2009 р. кафедра була об´єднана з кафедрою загальної хірургії, з 2009 р. – з кафедрою урології.

В усі роки існування кафедри велика увага приділялася педагогічній праці, удосконаленню навчальної і навчально-методичної роботи та роботі наукового студентського гуртка кафедри.

В 2016 р. була реорганізована як кафедра клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії, яку очолює д. мед. н., доцент О.О. Нефьодова. Головним пріоритетом кафедри є викладання дисциплін анатомії і клінічної анатомії і оперативної хірургії англійською мовою іноземним англомовним студентам та вітчизняним студентам всіх факультетів.

Науковим напрямком кафедри обрано тему "Морфофункціональний стан органів і тканин експериментальних тварин і людини в онтогенезі в нормі та під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників". Зараз на кафедрі виконується 7 дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.