Модуль 2

Орієнтовний перелік питань:

2 сем пит укр.docx

Орієнтований перелік практичних навичок:

2 сем пр нав укр.docx