Модуль 1

Орієнтовний перелік питань:

1 сем пит укр.docx

Орієнтований перелік практичних навичок:

1 сем пр нав укр.docx